ડાઉનલોડ

1(1) To enter the date of birth year, month, day, hour, minute, second, mili second, weeks, birth time to learn everything you can.

DOWNLOAD   


2

(2)  select only the name of the district headquarters, the mass number, the total District and name, the name of the village and village, Gandhinagar distance in km and there you can find out what Renowned.

DOWNLOAD


3  (3) India schedules were distance and the distance between the major cities of Gujarat schedules were kms distance from the display.

DOWNLOAD   


4 (4) enter the number of any two. The sum, subtraction, multiplication, division will accelerate.

DOWNLOAD   


5 (5) principal amount, term and interest rate you will automatically be entered into interest principal and simple interest and compound interest Interest Interest and Interest principal and compound interest and simple interest will also find the difference between.

DOWNLOAD   


6 (6) The sum of any two enter the number, class, square root, cube, cube root, etc., allows you to find immediately. 

DOWNLOAD    


7

(7) Converters: In – centimeters, feet – cm, once – meter, miles – kilometers, millimeters – In, m – In, m – Ft, Square In – Square centimeter, Square once – square-meter, square meter – square-foot, Gear – Once, a square mile – hectare, acre – ha, solid In – cubic cm, cubic foot – cubic meter, cubic time – cubic meters, liters – ml, liter – desilitara, dekalitara – Litter, Litter – painta, karvata – liter, gallon – Litter, Grain – gram, Drama – gram, ausa – grams, pounds – kilograms, tonnes – kg, mg – Grain, metric tons – British tons, year – month, year – days, years – hour, year – minute, year – Second, Mass. – day, month – hours, mm – minutes, Mass. – second, hour – minute, hour – seconds, minutes – seconds, daytime – hour, moment – an hour here, as well as the name of each of its words from to convert.

DOWNLOAD  

ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં વિદ્યાસહાયક ભરતી અંતર્ગત 

WRIPT PETITION (PIL) No. 108 of 2011

કેસ ડિસ્પોઝ્ડ (Status : DISPOSED) કરવામાં આવેલ છે. 


હવે ભરતી શરુ થવાની શક્યતા છે.~> વિદ્યાસહાયક ભરતીમાં ૯૭ ટકા સીટ ઉપર રાજ્ય સરકાર ભરતી ભરતી પ્રક્રિયા ચાલુ કરી શકશે અને ૩ ટકા સીટ ઉપર અંધ અનામત ઉમેદવારોનો હાઇકોર્ટનો સ્ટે ચાલુ રહેશે તા. ૦૭/૦૩/૨૦૧૩ નો હાઇકોર્ટનો ફેસલો.


ઇન્ટરનેટ સર્ફીંગ ની સ્પીડ વધારો.

કમ્પ્યૂટર વિશે જાણો૧. Start > Run જઈ gpedit.msc ટાઇપ કરો અને એન્ટર પ્રેસ કરો.
૨. આમ કર્યા બાદ Group Policyની વિન્ડો ઓપેન થશે .
૩. આ વિન્ડોમાં સાબી પેનલમાંથી Computer Configuration > Administrative template > Network > QoS Packet Scheduleપર ક્લિક કરો
૪. આમ કરવાથી તમારી જમણી બાજુ એક લીસ્ટ ઓપન થશે તેમાંથી Limit Reversableપર ડબલ ક્લિક કરો
૫. જેથી એક બોક્સ ઓપન થશે તેમાં Enable નામનું રેડીયો બોક્સ ટીક કરો.
૬. ત્યાર બાદ નીચે Bandwidth limit (%) નું બોક્સ ઓપન થશે જેને ઘટાડીને ૦% કરી દો ( જો શૂન્ય જ હશે તો કોઈ ફરક નહિ પડે)
૭. આ પછી Apply પ્રેસ કરો અને OK કરી દો
૮. બસ, આટલું કર્યા પછી તમારી ઇન્ટરનેટ ની સ્પીડમાં વધારો જણાશે. બને તો એકવાર કમ્પ્યુટર Restart કરીને પણ ચેક કરી જુઓ.
જો તમને આ લેખ ગમ્યો હોય તો શેર કરો તમારા મિત્રો સાથે અને કોમેન્ટ આપો. અભાર…..

ગણિત ના દાખલાઉપરોક્ત બનાવનાર જગદીશભાઈ એમ પટેલ છે તેઓ  મહેસાણા જિલ્લાના કડી તાલુકાની મનીપુર પ્રા.શાળા માં આ.શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવે છે.